محاسبه ی درآمد به صورت دقیق

در آواتا درآمد شما به صورت کاملا دقیق حساب می شود.

iPad mock

نامحدود

درآمد داشته باشید.

کسب درآمد از سایت آواتا محدودیتی ندارد شما هر چقدر که فعالیت کنید درآمد خواهید داشت.

سرعت

با سرعت کسب کنید.

کسب درآمد از سایت آواتا با سرعت هر چه تمام است.

کمک ما

حتما روش حساب کنید.

مشاوران ما 24 ساعته درخدمت شما خواهند بود.

انواع روش کسب درآمد

تولید محتوا

هزار بازدید/ 2000 تومان

  • درآمد متوسط
  • سهولت درآمد
  • محاسبه ی دقیق
شروع کنید
بازاریابی

هزار بازدید/ 5000 تومان

  • درآمد بالا
  • سهولت درآمد
  • محاسبه ی دقیق
شروع کنید
کلیکر

ماه/ غیرفعال تومان

  • غیرفعال
  • غیرفعال
  • غیرفعال
غیرفعال